Exterior

ACRYL-PUTZ® GP41 Grunt Polimerowy Gleboko 5լ.

ՆՇԱՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ. ACRYL-PUTZ® GP41 «խորը ներծծվող»-ը բարձրորակ նախաներկ է, որը ներկայացնում է լեհական «Sniezka» ապրանքանիշը: Այն նախատեսված է օգտագործել մակերեսներին մինչև ներկապատելը` ավելի որակյալ և վերջնական արդյունք ստանալու համար: Նախաներկը խորը ներթափանցելով մակերեսի ներքին շերտեր` էականորեն բարձրացնում է ծեփամածիկի, ներկի կպչողունակությունը, ստեղծում միասնական ամուր համաձուլվածք` նախապատրաստելով մակերեսը վերջնական ներկապատման աշխատանքներին:


ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ. Պոլիմերային բաղադրության շնորհիվ նախաներկը ստեղծում է խեժային մակերես, որը կտրուկ բարձրացնում է օգտագործվող ներկի դիմադրողականությունը եղանակային տարբեր պայմանների նկատմամբ, որի շնորհիվ նախաներկը կարելի է օգտագործել շինության թե’ արտաքին և թե’ ներքին հատվածներում: Նախաներկը կարող է իդեալական հիմք ծառաել աղյուսի, կրաքարի, ցեմենտի, գաջի, բետոնի, գիպսաստվարաթղթի մակերեսները հետագա ներկապատման համար:


ԾԱԾԿՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ. Նախաներկը օժտված է գերազանց ծածկողունակությամբ, 1լ-ն կարող է ծածկել 15քմ.: Խորհուրդ չի տրվում նախաներկը լուծել ջրով և այլ լուծիչներով: Լիարժեք որակ ստանալու համար կիրառվող մակերեսները պետք է լինեն հնարավորինս ամուր, հարթ, զերծ տարատեսակ աղտոտիչներից: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել +5C-ից 25C ջերմաստիճանի պայմաններում:


ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ.  ACRYL-PUTZ® GP41 «խորը ներծծվող»-ը խորհուրդ է տրվում պահպանել չոր, հով միջավայրում, փակ վիճակում +5C –ից ոչ ցածր պայմաններում: Պահպանման ժամկետը` 12 ամիս է:


ՏԱՐՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ. Տարան` պլաստմասե: Տարայի չափը` 5լ.:

 amd.

ACRYL-PUTZ® GP41 Grunt Polimerowy Gleboko 1լ.

ՆՇԱՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ. ACRYL-PUTZ® GP41 «խորը ներծծվող»-ը բարձրորակ նախաներկ է, որը ներկայացնում է լեհական «Sniezka» ապրանքանիշը: Այն նախատեսված է օգտագործել մակերեսներին մինչև ներկապատելը` ավելի որակյալ և վերջնական արդյունք ստանալու համար: Նախաներկը խորը ներթափանցելով մակերեսի ներքին շերտեր` էականորեն բարձրացնում է ծեփամածիկի, ներկի կպչողունակությունը, ստեղծում միասնական ամուր համաձուլվածք` նախապատրաստելով մակերեսը վերջնական ներկապատման աշխատանքներին:


ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ. Պոլիմերային բաղադրության շնորհիվ նախաներկը ստեղծում է խեժային մակերես, որը կտրուկ բարձրացնում է օգտագործվող ներկի դիմադրողականությունը եղանակային տարբեր պայմանների նկատմամբ, որի շնորհիվ նախաներկը կարելի է օգտագործել շինության թե’ արտաքին և թե’ ներքին հատվածներում: Նախաներկը կարող է իդեալական հիմք ծառաել աղյուսի, կրաքարի, ցեմենտի, գաջի, բետոնի, գիպսաստվարաթղթի մակերեսները հետագա ներկապատման համար:


ԾԱԾԿՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ. Նախաներկը օժտված է գերազանց ծածկողունակությամբ, 1լ-ն կարող է ծածկել 15քմ.: Խորհուրդ չի տրվում նախաներկը լուծել ջրով և այլ լուծիչներով: Լիարժեք որակ ստանալու համար կիրառվող մակերեսները պետք է լինեն հնարավորինս ամուր, հարթ, զերծ տարատեսակ աղտոտիչներից: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել +5C-ից 25C ջերմաստիճանի պայմաններում:


ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ.  ACRYL-PUTZ® GP41 «խորը ներծծվող»-ը խորհուրդ է տրվում պահպանել չոր, հով միջավայրում, փակ վիճակում +5C –ից ոչ ցածր պայմաններում: Պահպանման ժամկետը` 12 ամիս է:


ՏԱՐՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ. Տարան` պլաստմասե: Տարայի չափը` 1լ.:

 amd.

ACRYL-PUTZ® GU 40 Grunt Polimerowy Uniwersalny 5լ.

ՆՇԱՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ. ACRYL-PUTZ® GU 40  «ունիվերսալ»-ը բարձրորակ նախաներկ է, որը ներկայացնում է լեհական «Sniezka» ապրանքանիշը: Այն նախատեսված է օգտագործել մակերեսներին մինչև ներկապատելը` ավելի որակյալ և վերջնական արդյունք ստանալու համար: Նախաներկը ներթափանցելով մակերեսի ներքին շերտեր` էականորեն բարձրացնում է ծեփամածիկի, ներկի կպչողունակությունը, ստեղծում միասնական ամուր համաձուլվածք` նախապատրաստելով մակերեսը վերջնական ներկապատման աշխատանքներին:


ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ. Պոլիմերային բաղադրության շնորհիվ նախաներկը ստեղծում է խեժային մակերես, որը կտրուկ բարձրացնում է օգտագործվող ներկի դիմադրողականությունը եղանակային տարբեր պայմանների նկատմամբ, որի շնորհիվ նախաներկը կարելի է օգտագործել շինության թե’ արտաքին և թե’ ներքին հատվածներում: Նախաներկը կարող է իդեալական հիմք ծառաել աղյուսի, կրաքարի, ցեմենտի, գաջի, բետոնի, գիպսաստվարաթղթի մակերեսները հետագա ներկապատման համար:


ԾԱԾԿՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ. Նախաներկը օժտված է գերազանց ծածկողունակությամբ, 1լ-ն կարող է ծածկել 15քմ.: Խորհուրդ չի տրվում նախաներկը լուծել ջրով և այլ լուծիչներով: Լիարժեք որակ ստանալու համար կիրառվող մակերեսները պետք է լինեն հնարավորինս ամուր, հարթ, զերծ տարատեսակ աղտոտիչներից: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել +5C-ից 25C ջերմաստիճանի պայմաններում:


ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ.  ACRYL-PUTZ® GU 40 «ունիվերսալ»-ը խորհուրդ է տրվում պահպանել չոր, հով միջավայրում, փակ վիճակում +5C –ից ոչ ցածր պայմաններում: Պահպանման ժամկետը` 12 ամիս է:


ՏԱՐՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ. Տարան` պլաստմասե: Տարայի չափը` 5լ.:

 amd.

ACRYL-PUTZ® GU 40 Grunt Polimerowy Uniwersalny 1լ.

ՆՇԱՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ. ACRYL-PUTZ® GU 40  «ունիվերսալ»-ը բարձրորակ նախաներկ է, որը ներկայացնում է լեհական «Sniezka» ապրանքանիշը: Այն նախատեսված է օգտագործել մակերեսներին մինչև ներկապատելը` ավելի որակյալ և վերջնական արդյունք ստանալու համար: Նախաներկը ներթափանցելով մակերեսի ներքին շերտեր` էականորեն բարձրացնում է ծեփամածիկի, ներկի կպչողունակությունը, ստեղծում միասնական ամուր համաձուլվածք` նախապատրաստելով մակերեսը վերջնական ներկապատման աշխատանքներին:


ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ. Պոլիմերային բաղադրության շնորհիվ նախաներկը ստեղծում է խեժային մակերես, որը կտրուկ բարձրացնում է օգտագործվող ներկի դիմադրողականությունը եղանակային տարբեր պայմանների նկատմամբ, որի շնորհիվ նախաներկը կարելի է օգտագործել շինության թե’ արտաքին և թե’ ներքին հատվածներում: Նախաներկը կարող է իդեալական հիմք ծառաել աղյուսի, կրաքարի, ցեմենտի, գաջի, բետոնի, գիպսաստվարաթղթի մակերեսները հետագա ներկապատման համար:


ԾԱԾԿՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ. Նախաներկը օժտված է գերազանց ծածկողունակությամբ, 1լ-ն կարող է ծածկել 15քմ.: Խորհուրդ չի տրվում նախաներկը լուծել ջրով և այլ լուծիչներով: Լիարժեք որակ ստանալու համար կիրառվող մակերեսները պետք է լինեն հնարավորինս ամուր, հարթ, զերծ տարատեսակ աղտոտիչներից: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել +5C-ից 25C ջերմաստիճանի պայմաններում:


ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ.  ACRYL-PUTZ® GU 40 «ունիվերսալ»-ը խորհուրդ է տրվում պահպանել չոր, հով միջավայրում, փակ վիճակում +5C –ից ոչ ցածր պայմաններում: Պահպանման ժամկետը` 12 ամիս է:


ՏԱՐՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ. Տարան` պլաստմասե: Տարայի չափը` 1լ.:

 amd.

ACRYL-PUTZ® GK42. 5լ.

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ. ACRYL-PUTZ® GK42 -ը որակյալ բետոնապոլիմերային միացուցիչ է (բետոնակոնտակտ), որը ներկայացնում է լեհական «Sniezka» ապրանքանիշը: Այն իրենից ներկայացնում է խեժի, որձաքարի, սոսնձանյութերի յուրահատուկ խառնուրդ` օժտված բացառիկ կպչողունակությամբ: Այն նախատեսված է ավելի ամուր և համասեռ միացություն ստանալու համար:


ՆԿԱՐԱԳՐՈւԹՅՈւՆԸ. GK42- ը կարելի է շատ արդյունավետ կիրառել շինության դրսի և ներսի աշխատանքներում` բետոնի բաղադրությամբ մակերեսների վրա, ցեմենտի, գաջի, գիպսի և այլ սվաղանյութերի օգտագործումից առաջ: Շնորհիվ բացառիկ կպչողականության այն ստեղծում է հատուկ միջանկյալ շերտ, որի շնորհիվ մակերեսները ձեռք են բերում  գերդիմացկունություն ջերմության,ցրտի, խոնավության և տարբեր քայքայիչ ազդեցությունների նկատմամբ:


ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ. GK42- ը խորհուրդ է տրվում օգտգործել հատուկ նախատեսված ներկագլանի (վալիկի), խոզանակի միջոցով: Լիարժեք արդյունք ստանալու համար նախքան օգտագործելը խորհուրդ է տրվում մակերեսը մաքրել փոշուց, յուղից և այլ աղտոտիչներից: GK42- ը խորհուրդ է տրվում օգտագործել +5⁰C-ից բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում:


ԾԱԾԿՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ. GK42- ի 5կգ. կարող է ծածկել 35մ2:Անհրաժեշտության դեպքում այն կարելի է լուծել մինչև 5% ջրով:


ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ.GK42-ը խորհուրդ է տրվում պահպանել չոր, հով միջավայրում, փակ վիճակում, +5⁰C ից +30⁰C-ի պայմաններում: Պահպանման ժամկետը 12 ամիս է:


ՏԱՐՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ. Տարայի չափը 5կգ.:

 amd.
Զամբյուղը դատարկ է