Exterior

Sirpi (Venetian Damask) 16901

ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ.   Լվացվող

ՀԻՄՔԸ.         Ֆլիզիլինային

ՉԱՓՍԸ.        200x 300սմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Իտալիայում

 amd.

Sirpi (Venetian Damask) 16902

ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ.   Լվացվող

ՀԻՄՔԸ.         Ֆլիզիլինային

ՉԱՓՍԸ.        200x 300սմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Իտալիայում

 amd.

Sirpi (Venetian Damask) 16900

ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ.   Լվացվող

ՀԻՄՔԸ.         Ֆլիզիլինային

ՉԱՓՍԸ.        200x 300սմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Իտալիայում

 amd.

Sirpi (Venetian Damask) 16910

ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ.   Լվացվող

ՀԻՄՔԸ.         Ֆլիզիլինային

ՉԱՓՍԸ.        100x 300սմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Իտալիայում

 amd.

Sirpi (Venetian Damask) 16911

ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ.   Լվացվող

ՀԻՄՔԸ.         Ֆլիզիլինային

ՉԱՓՍԸ.        100x 300սմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Իտալիայում

 amd.

Sirpi (Venetian Damask) 16920

ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ.   Լվացվող

ՀԻՄՔԸ.         Ֆլիզիլինային

ՉԱՓՍԸ.        100x 300սմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Իտալիայում

 amd.

Sirpi (Venetian Damask) 16860

ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ.     Լվացվող

ՀԻՄՔԸ.           Ֆլիզիլինային

ՉԱՓՍԸ.           10,5x 0.53մ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Իտալիայում

 amd.

Sirpi (Venetian Damask) 16921

ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ.   Լվացվող

ՀԻՄՔԸ.         Ֆլիզիլինային

ՉԱՓՍԸ.        100x 300սմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Իտալիայում

 amd.

Sirpi (Venetian Damask) 16806

ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ.     Լվացվող

ՀԻՄՔԸ.           Ֆլիզիլինային

ՉԱՓՍԸ.           10,5x 0.53մ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Իտալիայում

 amd.

Sirpi (Venetian Damask) 16804

ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ.     Լվացվող

ՀԻՄՔԸ.           Ֆլիզիլինային

ՉԱՓՍԸ.           10,5x 0.53մ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Իտալիայում

 amd.

Sirpi (Venetian Damask) 16800

ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ.     Լվացվող

ՀԻՄՔԸ.           Ֆլիզիլինային

ՉԱՓՍԸ.           10,5x 0.53մ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Իտալիայում

 amd.

Sirpi (Venetian Damask) 16810

ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ.     Լվացվող

ՀԻՄՔԸ.           Ֆլիզիլինային

ՉԱՓՍԸ.           10,5x 0.53մ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Իտալիայում

 amd.

Sirpi (Venetian Damask) 16813

ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ.     Լվացվող

ՀԻՄՔԸ.           Ֆլիզիլինային

ՉԱՓՍԸ.           10,5x 0.53մ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Իտալիայում

 amd.

Sirpi (Venetian Damask) 16853

ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ.     Լվացվող

ՀԻՄՔԸ.           Ֆլիզիլինային

ՉԱՓՍԸ.           10,5x 0.53մ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Իտալիայում

 amd.

Sirpi (Venetian Damask) 16803

ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ.     Լվացվող

ՀԻՄՔԸ.           Ֆլիզիլինային

ՉԱՓՍԸ.           10,5x 0.53մ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Իտալիայում

 amd.

Sirpi (Venetian Damask) 16801

ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ.     Լվացվող

ՀԻՄՔԸ.           Ֆլիզիլինային

ՉԱՓՍԸ.           10,5x 0.53մ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Իտալիայում

 amd.

Sirpi (Venetian Damask) 16811

ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ.     Լվացվող

ՀԻՄՔԸ.           Ֆլիզիլինային

ՉԱՓՍԸ.           10,5x 0.53մ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Իտալիայում

 amd.

Sirpi (Venetian Damask) 16812

ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ.     Լվացվող

ՀԻՄՔԸ.           Ֆլիզիլինային

ՉԱՓՍԸ.           10,5x 0.53մ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Իտալիայում

 amd.

Sirpi (Venetian Damask) 16814

ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ.     Լվացվող

ՀԻՄՔԸ.           Ֆլիզիլինային

ՉԱՓՍԸ.           10,5x 0.53մ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Իտալիայում

 amd.

Sirpi (Venetian Damask) 16850

ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ.     Լվացվող

ՀԻՄՔԸ.           Ֆլիզիլինային

ՉԱՓՍԸ.           10,5x 0.53մ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Իտալիայում

 amd.

Sirpi (Venetian Damask) 16851

ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ.     Լվացվող

ՀԻՄՔԸ.           Ֆլիզիլինային

ՉԱՓՍԸ.           10,5x 0.53մ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Իտալիայում

 amd.

Sirpi (Venetian Damask) 16854

ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ.     Լվացվող

ՀԻՄՔԸ.           Ֆլիզիլինային

ՉԱՓՍԸ.           10,5x 0.53մ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Իտալիայում

 amd.

Sirpi (Venetian Damask) 16862

ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ.   Լվացվող

ՀԻՄՔԸ.         Վինիլային

ՉԱՓԸ.         10,05 x 0.53մ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Իտալիայում

 amd.

Sirpi (Venetian Damask) 16864

ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ.   Լվացվող

ՀԻՄՔԸ.         Վինիլային

ՉԱՓԸ.         10,05 x 0.53մ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Իտալիայում

 amd.

Sirpi (Venetian Damask) 16866

ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ.   Լվացվող

ՀԻՄՔԸ.         Վինիլային

ՉԱՓԸ.         10,05 x 0.53մ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Իտալիայում

 amd.

Sirpi (Venetian Damask) 16868

ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ.   Լվացվող

ՀԻՄՔԸ.         Վինիլային

ՉԱՓԸ.         10,05 x 0.53մ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Իտալիայում

 amd.

Sirpi (Venetian Damask) 16869

ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ.   Լվացվող

ՀԻՄՔԸ.         Վինիլային

ՉԱՓԸ.         10,05 x 0.53մ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Իտալիայում

 amd.

Sirpi (Venetian Damask) 16870

ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ.   Լվացվող

ՀԻՄՔԸ.         Վինիլային

ՉԱՓԸ.         10,05 x 0.53մ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Իտալիայում

 amd.
Զամբյուղը դատարկ է