Exterior

Marbet B. 10

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             9x45,5մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 13

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             52,7x53,7մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 14

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             54,5x54,5մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 15

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             80x61մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 17

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             17,4x75մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 18

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             41x66մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 19

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             28,5x75մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 2

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             32x32մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 21

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             28x73մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 22

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             96x98մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 23

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             70x71մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 24

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             70x90մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 25

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             37x100մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 26

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             53x88մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 27

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             103x103մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 28

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             103x103մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 29

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             91x156մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 31

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             28x81մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 32

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             103x103մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 33

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             91x156մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 34

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             70x90մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 35

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             52x63մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 36

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             58x135մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 4

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             46x46մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 37

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             136x70մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 38

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             136x70մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 39

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             91x20մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 40

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             180x70մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 41

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             121x47մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 42

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             60x20մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 5

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             34x56մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 6

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             53x53մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B. 8

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             57,5x48մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet E. 10

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             80x87մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet E. 13

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             75x75մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet E. 14

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             50x50մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet E. 15

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             80x80մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet E. 16

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             96x96մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet E. 21

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             62x62մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet E. 26

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             73x73մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet E. 27

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             2000մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet E. 30

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             20x80մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet E. 31

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             50x42մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet E. 34

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             80x80մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet E. 5

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             45x45մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet E. 7

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             46x50մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet E. 8

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             70x70մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet E. 9

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             62x80մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B-24 Gold.

ՀԻՄՔԸ.           Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.            90x70մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B-25 Gold.

ՀԻՄՔԸ.           Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.            100x37մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B-26 Gold.

ՀԻՄՔԸ.           Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.            88x53մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B-29 Gold.

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.            156x91մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B 43

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             135x87մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B 44

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             89x89մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B 45

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             56x88մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.

Marbet B 46

ՀԻՄՔԸ.            Պենոպլաստ

ՉԱՓԸ.             50x81մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾԷ.  Լեհաստանում

 amd.
Զամբյուղը դատարկ է