Exterior

Փայտի

Vidaron

Պատի

Sniezka

VIDARON H-01

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ. Vidaron-ը փայտի և փայտյա հումք ունեցող մակերեսների համար նախատեսված որակյալ մածիկ է, որը ներկայացնում է լեհական «Sniezka» ապրանքանիշը: Մածիկի գունային երանգները հնարավորինս մոտեցված են բնական փայտի երանգներին: Մածիկը պարունակում է «տերպենտին» տեսակի խեժանյութ, որը թույլ է տալիս շատ ամուր ու էլաստիկ միացություն ստեղծել օգտագործվող մակերեսի հետ: Իսկ հատուկ նախատեսված կվարցաքարի փոշին ապահովում է պահանջվող կարծրությունը և դյուրացնում է հետագա աշխատանքները: Չորանալուց հետո չի ճաքճքում, հեշտությամբ է մշակվում և հղկվում:


ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ. Մածիկը նախատեսված է օգտագործել շինության ներսի և դրսի աշխատանքների համար, փափուկ և պինդ փայտե և փայտյա հումք ունեցող մակերեսների վրա: Մածիկի օգնությամբ կարելի է շտկել մակերեսի նկատելի ոչ մեծ անհարթությունները (մինչև 4մմ. խորությամբ): Լիարժեք արդյունք ստանալու համար նախքան օգտագործելը խորհուրդ է տրվում մակերեսը մաքրել փոշուց, յուղից և այլ աղտոտիչներից:


ԾԱԾԿՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ: Մածիկը 1մմ. հաստությամբ շերտի դեպքում կարող է ծածկել 1մ2/1կգ. ծավալի մակերես: Խորհուրդ չի տրվում մածիկով ստանալ 4մմ. հաստությունը գերազնցող շերտեր: Համեմատաբար մեծ անհարթությունների դեպքում հերթական շերտը խորհուրդ է տրվում պատել նախորդ շերտի չորանալուց հետո` 2-3 ժամ անց:


ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ.Vidaron փայտի Մածիկը խորհուրդ է տրվում պահպանել չոր, հով միջավայրում, փակ վիճակում, +5⁰C ից +30⁰C-ի պայմաններում: Պահպանման ժամկետը 12 ամիս է:


ՏԱՐՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸՏարայի չափը 200 մգ.:

 amd.

VIDARON H-02

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ. Vidaron-ը փայտի և փայտյա հումք ունեցող մակերեսների համար նախատեսված որակյալ մածիկ է, որը ներկայացնում է լեհական «Sniezka» ապրանքանիշը: Մածիկի գունային երանգները հնարավորինս մոտեցված են բնական փայտի երանգներին: Մածիկը պարունակում է «տերպենտին» տեսակի խեժանյութ, որը թույլ է տալիս շատ ամուր ու էլաստիկ միացություն ստեղծել օգտագործվող մակերեսի հետ: Իսկ հատուկ նախատեսված կվարցաքարի փոշին ապահովում է պահանջվող կարծրությունը և դյուրացնում է հետագա աշխատանքները: Չորանալուց հետո չի ճաքճքում, հեշտությամբ է մշակվում և հղկվում:


ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ. Մածիկը նախատեսված է օգտագործել շինության ներսի և դրսի աշխատանքների համար, փափուկ և պինդ փայտե և փայտյա հումք ունեցող մակերեսների վրա: Մածիկի օգնությամբ կարելի է շտկել մակերեսի նկատելի ոչ մեծ անհարթությունները (մինչև 4մմ. խորությամբ): Լիարժեք արդյունք ստանալու համար նախքան օգտագործելը խորհուրդ է տրվում մակերեսը մաքրել փոշուց, յուղից և այլ աղտոտիչներից:


ԾԱԾԿՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ: Մածիկը 1մմ. հաստությամբ շերտի դեպքում կարող է ծածկել 1մ2/1կգ. ծավալի մակերես: Խորհուրդ չի տրվում մածիկով ստանալ 4մմ. հաստությունը գերազնցող շերտեր: Համեմատաբար մեծ անհարթությունների դեպքում հերթական շերտը խորհուրդ է տրվում պատել նախորդ շերտի չորանալուց հետո` 2-3 ժամ անց:


ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ.Vidaron փայտի Մածիկը խորհուրդ է տրվում պահպանել չոր, հով միջավայրում, փակ վիճակում, +5⁰C ից +30⁰C-ի պայմաններում: Պահպանման ժամկետը 12 ամիս է:


ՏԱՐՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ. Տարայի չափը 200 մգ.:

 amd.

VIDARON H-03

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ. Vidaron-ը փայտի և փայտյա հումք ունեցող մակերեսների համար նախատեսված որակյալ մածիկ է, որը ներկայացնում է լեհական «Sniezka» ապրանքանիշը: Մածիկի գունային երանգները հնարավորինս մոտեցված են բնական փայտի երանգներին: Մածիկը պարունակում է «տերպենտին» տեսակի խեժանյութ, որը թույլ է տալիս շատ ամուր ու էլաստիկ միացություն ստեղծել օգտագործվող մակերեսի հետ: Իսկ հատուկ նախատեսված կվարցաքարի փոշին ապահովում է պահանջվող կարծրությունը և դյուրացնում է հետագա աշխատանքները: Չորանալուց հետո չի ճաքճքում, հեշտությամբ է մշակվում և հղկվում:


ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ. Մածիկը նախատեսված է օգտագործել շինության ներսի և դրսի աշխատանքների համար, փափուկ և պինդ փայտե և փայտյա հումք ունեցող մակերեսների վրա: Մածիկի օգնությամբ կարելի է շտկել մակերեսի նկատելի ոչ մեծ անհարթությունները (մինչև 4մմ. խորությամբ): Լիարժեք արդյունք ստանալու համար նախքան օգտագործելը խորհուրդ է տրվում մակերեսը մաքրել փոշուց, յուղից և այլ աղտոտիչներից:


ԾԱԾԿՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ: Մածիկը 1մմ. հաստությամբ շերտի դեպքում կարող է ծածկել 1մ2/1կգ. ծավալի մակերես: Խորհուրդ չի տրվում մածիկով ստանալ 4մմ. հաստությունը գերազնցող շերտեր: Համեմատաբար մեծ անհարթությունների դեպքում հերթական շերտը խորհուրդ է տրվում պատել նախորդ շերտի չորանալուց հետո` 2-3 ժամ անց:


ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ.Vidaron փայտի Մածիկը խորհուրդ է տրվում պահպանել չոր, հով միջավայրում, փակ վիճակում, +5⁰C ից +30⁰C-ի պայմաններում: Պահպանման ժամկետը 12 ամիս է:


ՏԱՐՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ. Տարայի չափը 200 մգ.:

 amd.

VIDARON H-04

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ. Vidaron-ը փայտի և փայտյա հումք ունեցող մակերեսների համար նախատեսված որակյալ մածիկ է, որը ներկայացնում է լեհական «Sniezka» ապրանքանիշը: Մածիկի գունային երանգները հնարավորինս մոտեցված են բնական փայտի երանգներին: Մածիկը պարունակում է «տերպենտին» տեսակի խեժանյութ, որը թույլ է տալիս շատ ամուր ու էլաստիկ միացություն ստեղծել օգտագործվող մակերեսի հետ: Իսկ հատուկ նախատեսված կվարցաքարի փոշին ապահովում է պահանջվող կարծրությունը և դյուրացնում է հետագա աշխատանքները: Չորանալուց հետո չի ճաքճքում, հեշտությամբ է մշակվում և հղկվում:


ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ. Մածիկը նախատեսված է օգտագործել շինության ներսի և դրսի աշխատանքների համար, փափուկ և պինդ փայտե և փայտյա հումք ունեցող մակերեսների վրա: Մածիկի օգնությամբ կարելի է շտկել մակերեսի նկատելի ոչ մեծ անհարթությունները (մինչև 4մմ. խորությամբ): Լիարժեք արդյունք ստանալու համար նախքան օգտագործելը խորհուրդ է տրվում մակերեսը մաքրել փոշուց, յուղից և այլ աղտոտիչներից:


ԾԱԾԿՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ: Մածիկը 1մմ. հաստությամբ շերտի դեպքում կարող է ծածկել 1մ2/1կգ. ծավալի մակերես: Խորհուրդ չի տրվում մածիկով ստանալ 4մմ. հաստությունը գերազնցող շերտեր: Համեմատաբար մեծ անհարթությունների դեպքում հերթական շերտը խորհուրդ է տրվում պատել նախորդ շերտի չորանալուց հետո` 2-3 ժամ անց:


ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ.Vidaron փայտի Մածիկը խորհուրդ է տրվում պահպանել չոր, հով միջավայրում, փակ վիճակում, +5⁰C ից +30⁰C-ի պայմաններում: Պահպանման ժամկետը 12 ամիս է:


ՏԱՐՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ. Տարայի չափը 200 մգ.:

 amd.

VIDARON H-05

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ. Vidaron-ը փայտի և փայտյա հումք ունեցող մակերեսների համար նախատեսված որակյալ մածիկ է, որը ներկայացնում է լեհական «Sniezka» ապրանքանիշը: Մածիկի գունային երանգները հնարավորինս մոտեցված են բնական փայտի երանգներին: Մածիկը պարունակում է «տերպենտին» տեսակի խեժանյութ, որը թույլ է տալիս շատ ամուր ու էլաստիկ միացություն ստեղծել օգտագործվող մակերեսի հետ: Իսկ հատուկ նախատեսված կվարցաքարի փոշին ապահովում է պահանջվող կարծրությունը և դյուրացնում է հետագա աշխատանքները: Չորանալուց հետո չի ճաքճքում, հեշտությամբ է մշակվում և հղկվում:


ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ. Մածիկը նախատեսված է օգտագործել շինության ներսի և դրսի աշխատանքների համար, փափուկ և պինդ փայտե և փայտյա հումք ունեցող մակերեսների վրա: Մածիկի օգնությամբ կարելի է շտկել մակերեսի նկատելի ոչ մեծ անհարթությունները (մինչև 4մմ. խորությամբ): Լիարժեք արդյունք ստանալու համար նախքան օգտագործելը խորհուրդ է տրվում մակերեսը մաքրել փոշուց, յուղից և այլ աղտոտիչներից:


ԾԱԾԿՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ: Մածիկը 1մմ. հաստությամբ շերտի դեպքում կարող է ծածկել 1մ2/1կգ. ծավալի մակերես: Խորհուրդ չի տրվում մածիկով ստանալ 4մմ. հաստությունը գերազնցող շերտեր: Համեմատաբար մեծ անհարթությունների դեպքում հերթական շերտը խորհուրդ է տրվում պատել նախորդ շերտի չորանալուց հետո` 2-3 ժամ անց:


ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ.Vidaron փայտի Մածիկը խորհուրդ է տրվում պահպանել չոր, հով միջավայրում, փակ վիճակում, +5⁰C ից +30⁰C-ի պայմաններում: Պահպանման ժամկետը 12 ամիս է:


ՏԱՐՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ. Տարայի չափը 200 մգ.:

 amd.

VIDARON H-06

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ. Vidaron-ը փայտի և փայտյա հումք ունեցող մակերեսների համար նախատեսված որակյալ մածիկ է, որը ներկայացնում է լեհական «Sniezka» ապրանքանիշը: Մածիկի գունային երանգները հնարավորինս մոտեցված են բնական փայտի երանգներին: Մածիկը պարունակում է «տերպենտին» տեսակի խեժանյութ, որը թույլ է տալիս շատ ամուր ու էլաստիկ միացություն ստեղծել օգտագործվող մակերեսի հետ: Իսկ հատուկ նախատեսված կվարցաքարի փոշին ապահովում է պահանջվող կարծրությունը և դյուրացնում է հետագա աշխատանքները: Չորանալուց հետո չի ճաքճքում, հեշտությամբ է մշակվում և հղկվում:


ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ. Մածիկը նախատեսված է օգտագործել շինության ներսի և դրսի աշխատանքների համար, փափուկ և պինդ փայտե և փայտյա հումք ունեցող մակերեսների վրա: Մածիկի օգնությամբ կարելի է շտկել մակերեսի նկատելի ոչ մեծ անհարթությունները (մինչև 4մմ. խորությամբ): Լիարժեք արդյունք ստանալու համար նախքան օգտագործելը խորհուրդ է տրվում մակերեսը մաքրել փոշուց, յուղից և այլ աղտոտիչներից:


ԾԱԾԿՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ: Մածիկը 1մմ. հաստությամբ շերտի դեպքում կարող է ծածկել 1մ2/1կգ. ծավալի մակերես: Խորհուրդ չի տրվում մածիկով ստանալ 4մմ. հաստությունը գերազնցող շերտեր: Համեմատաբար մեծ անհարթությունների դեպքում հերթական շերտը խորհուրդ է տրվում պատել նախորդ շերտի չորանալուց հետո` 2-3 ժամ անց:


ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ.Vidaron փայտի Մածիկը խորհուրդ է տրվում պահպանել չոր, հով միջավայրում, փակ վիճակում, +5⁰C ից +30⁰C-ի պայմաններում: Պահպանման ժամկետը 12 ամիս է:


ՏԱՐՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ. Տարայի չափը 200 մգ.:

 amd.

VIDARON H-07

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ. Vidaron-ը փայտի և փայտյա հումք ունեցող մակերեսների համար նախատեսված որակյալ մածիկ է, որը ներկայացնում է լեհական «Sniezka» ապրանքանիշը: Մածիկի գունային երանգները հնարավորինս մոտեցված են բնական փայտի երանգներին: Մածիկը պարունակում է «տերպենտին» տեսակի խեժանյութ, որը թույլ է տալիս շատ ամուր ու էլաստիկ միացություն ստեղծել օգտագործվող մակերեսի հետ: Իսկ հատուկ նախատեսված կվարցաքարի փոշին ապահովում է պահանջվող կարծրությունը և դյուրացնում է հետագա աշխատանքները: Չորանալուց հետո չի ճաքճքում, հեշտությամբ է մշակվում և հղկվում:


ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ. Մածիկը նախատեսված է օգտագործել շինության ներսի և դրսի աշխատանքների համար, փափուկ և պինդ փայտե և փայտյա հումք ունեցող մակերեսների վրա: Մածիկի օգնությամբ կարելի է շտկել մակերեսի նկատելի ոչ մեծ անհարթությունները (մինչև 4մմ. խորությամբ): Լիարժեք արդյունք ստանալու համար նախքան օգտագործելը խորհուրդ է տրվում մակերեսը մաքրել փոշուց, յուղից և այլ աղտոտիչներից:


ԾԱԾԿՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ: Մածիկը 1մմ. հաստությամբ շերտի դեպքում կարող է ծածկել 1մ2/1կգ. ծավալի մակերես: Խորհուրդ չի տրվում մածիկով ստանալ 4մմ. հաստությունը գերազնցող շերտեր: Համեմատաբար մեծ անհարթությունների դեպքում հերթական շերտը խորհուրդ է տրվում պատել նախորդ շերտի չորանալուց հետո` 2-3 ժամ անց:


ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ.Vidaron փայտի Մածիկը խորհուրդ է տրվում պահպանել չոր, հով միջավայրում, փակ վիճակում, +5⁰C ից +30⁰C-ի պայմաններում: Պահպանման ժամկետը 12 ամիս է:


ՏԱՐՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ. Տարայի չափը 200 մգ.:

 amd.

VIDARON H-08

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ. Vidaron-ը փայտի և փայտյա հումք ունեցող մակերեսների համար նախատեսված որակյալ մածիկ է, որը ներկայացնում է լեհական «Sniezka» ապրանքանիշը: Մածիկի գունային երանգները հնարավորինս մոտեցված են բնական փայտի երանգներին: Մածիկը պարունակում է «տերպենտին» տեսակի խեժանյութ, որը թույլ է տալիս շատ ամուր ու էլաստիկ միացություն ստեղծել օգտագործվող մակերեսի հետ: Իսկ հատուկ նախատեսված կվարցաքարի փոշին ապահովում է պահանջվող կարծրությունը և դյուրացնում է հետագա աշխատանքները: Չորանալուց հետո չի ճաքճքում, հեշտությամբ է մշակվում և հղկվում:


ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ. Մածիկը նախատեսված է օգտագործել շինության ներսի և դրսի աշխատանքների համար, փափուկ և պինդ փայտե և փայտյա հումք ունեցող մակերեսների վրա: Մածիկի օգնությամբ կարելի է շտկել մակերեսի նկատելի ոչ մեծ անհարթությունները (մինչև 4մմ. խորությամբ): Լիարժեք արդյունք ստանալու համար նախքան օգտագործելը խորհուրդ է տրվում մակերեսը մաքրել փոշուց, յուղից և այլ աղտոտիչներից:


ԾԱԾԿՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ: Մածիկը 1մմ. հաստությամբ շերտի դեպքում կարող է ծածկել 1մ2/1կգ. ծավալի մակերես: Խորհուրդ չի տրվում մածիկով ստանալ 4մմ. հաստությունը գերազնցող շերտեր: Համեմատաբար մեծ անհարթությունների դեպքում հերթական շերտը խորհուրդ է տրվում պատել նախորդ շերտի չորանալուց հետո` 2-3 ժամ անց:


ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ.Vidaron փայտի Մածիկը խորհուրդ է տրվում պահպանել չոր, հով միջավայրում, փակ վիճակում, +5⁰C ից +30⁰C-ի պայմաններում: Պահպանման ժամկետը 12 ամիս է:


ՏԱՐՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ. Տարայի չափը 200 մգ.:

 amd.

VIDARON H-09

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ. Vidaron-ը փայտի և փայտյա հումք ունեցող մակերեսների համար նախատեսված որակյալ մածիկ է, որը ներկայացնում է լեհական «Sniezka» ապրանքանիշը: Մածիկի գունային երանգները հնարավորինս մոտեցված են բնական փայտի երանգներին: Մածիկը պարունակում է «տերպենտին» տեսակի խեժանյութ, որը թույլ է տալիս շատ ամուր ու էլաստիկ միացություն ստեղծել օգտագործվող մակերեսի հետ: Իսկ հատուկ նախատեսված կվարցաքարի փոշին ապահովում է պահանջվող կարծրությունը և դյուրացնում է հետագա աշխատանքները: Չորանալուց հետո չի ճաքճքում, հեշտությամբ է մշակվում և հղկվում:


ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ. Մածիկը նախատեսված է օգտագործել շինության ներսի և դրսի աշխատանքների համար, փափուկ և պինդ փայտե և փայտյա հումք ունեցող մակերեսների վրա: Մածիկի օգնությամբ կարելի է շտկել մակերեսի նկատելի ոչ մեծ անհարթությունները (մինչև 4մմ. խորությամբ): Լիարժեք արդյունք ստանալու համար նախքան օգտագործելը խորհուրդ է տրվում մակերեսը մաքրել փոշուց, յուղից և այլ աղտոտիչներից:


ԾԱԾԿՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ: Մածիկը 1մմ. հաստությամբ շերտի դեպքում կարող է ծածկել 1մ2/1կգ. ծավալի մակերես: Խորհուրդ չի տրվում մածիկով ստանալ 4մմ. հաստությունը գերազնցող շերտեր: Համեմատաբար մեծ անհարթությունների դեպքում հերթական շերտը խորհուրդ է տրվում պատել նախորդ շերտի չորանալուց հետո` 2-3 ժամ անց:


ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ.Vidaron փայտի Մածիկը խորհուրդ է տրվում պահպանել չոր, հով միջավայրում, փակ վիճակում, +5⁰C ից +30⁰C-ի պայմաններում: Պահպանման ժամկետը 12 ամիս է:


ՏԱՐՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ. Տարայի չափը 200 մգ.:

 amd.

VIDARON H-10

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ. Vidaron-ը փայտի և փայտյա հումք ունեցող մակերեսների համար նախատեսված որակյալ մածիկ է, որը ներկայացնում է լեհական «Sniezka» ապրանքանիշը: Մածիկի գունային երանգները հնարավորինս մոտեցված են բնական փայտի երանգներին: Մածիկը պարունակում է «տերպենտին» տեսակի խեժանյութ, որը թույլ է տալիս շատ ամուր ու էլաստիկ միացություն ստեղծել օգտագործվող մակերեսի հետ: Իսկ հատուկ նախատեսված կվարցաքարի փոշին ապահովում է պահանջվող կարծրությունը և դյուրացնում է հետագա աշխատանքները: Չորանալուց հետո չի ճաքճքում, հեշտությամբ է մշակվում և հղկվում:


ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ. Մածիկը նախատեսված է օգտագործել շինության ներսի և դրսի աշխատանքների համար, փափուկ և պինդ փայտե և փայտյա հումք ունեցող մակերեսների վրա: Մածիկի օգնությամբ կարելի է շտկել մակերեսի նկատելի ոչ մեծ անհարթությունները (մինչև 4մմ. խորությամբ): Լիարժեք արդյունք ստանալու համար նախքան օգտագործելը խորհուրդ է տրվում մակերեսը մաքրել փոշուց, յուղից և այլ աղտոտիչներից:


ԾԱԾԿՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ: Մածիկը 1մմ. հաստությամբ շերտի դեպքում կարող է ծածկել 1մ2/1կգ. ծավալի մակերես: Խորհուրդ չի տրվում մածիկով ստանալ 4մմ. հաստությունը գերազնցող շերտեր: Համեմատաբար մեծ անհարթությունների դեպքում հերթական շերտը խորհուրդ է տրվում պատել նախորդ շերտի չորանալուց հետո` 2-3 ժամ անց:


ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ.Vidaron փայտի Մածիկը խորհուրդ է տրվում պահպանել չոր, հով միջավայրում, փակ վիճակում, +5⁰C ից +30⁰C-ի պայմաններում: Պահպանման ժամկետը 12 ամիս է:


ՏԱՐՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ. Տարայի չափը 200 մգ.:

 amd.

VIDARON H-11

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ. Vidaron-ը փայտի և փայտյա հումք ունեցող մակերեսների համար նախատեսված որակյալ մածիկ է, որը ներկայացնում է լեհական «Sniezka» ապրանքանիշը: Մածիկի գունային երանգները հնարավորինս մոտեցված են բնական փայտի երանգներին: Մածիկը պարունակում է «տերպենտին» տեսակի խեժանյութ, որը թույլ է տալիս շատ ամուր ու էլաստիկ միացություն ստեղծել օգտագործվող մակերեսի հետ: Իսկ հատուկ նախատեսված կվարցաքարի փոշին ապահովում է պահանջվող կարծրությունը և դյուրացնում է հետագա աշխատանքները: Չորանալուց հետո չի ճաքճքում, հեշտությամբ է մշակվում և հղկվում:


ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ. Մածիկը նախատեսված է օգտագործել շինության ներսի և դրսի աշխատանքների համար, փափուկ և պինդ փայտե և փայտյա հումք ունեցող մակերեսների վրա: Մածիկի օգնությամբ կարելի է շտկել մակերեսի նկատելի ոչ մեծ անհարթությունները (մինչև 4մմ. խորությամբ): Լիարժեք արդյունք ստանալու համար նախքան օգտագործելը խորհուրդ է տրվում մակերեսը մաքրել փոշուց, յուղից և այլ աղտոտիչներից:


ԾԱԾԿՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ: Մածիկը 1մմ. հաստությամբ շերտի դեպքում կարող է ծածկել 1մ2/1կգ. ծավալի մակերես: Խորհուրդ չի տրվում մածիկով ստանալ 4մմ. հաստությունը գերազնցող շերտեր: Համեմատաբար մեծ անհարթությունների դեպքում հերթական շերտը խորհուրդ է տրվում պատել նախորդ շերտի չորանալուց հետո` 2-3 ժամ անց:


ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ.Vidaron փայտի Մածիկը խորհուրդ է տրվում պահպանել չոր, հով միջավայրում, փակ վիճակում, +5⁰C ից +30⁰C-ի պայմաններում: Պահպանման ժամկետը 12 ամիս է:


ՏԱՐՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ. Տարայի չափը 200 մգ.:

 amd.

VIDARON H-12

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ. Vidaron-ը փայտի և փայտյա հումք ունեցող մակերեսների համար նախատեսված որակյալ մածիկ է, որը ներկայացնում է լեհական «Sniezka» ապրանքանիշը: Մածիկի գունային երանգները հնարավորինս մոտեցված են բնական փայտի երանգներին: Մածիկը պարունակում է «տերպենտին» տեսակի խեժանյութ, որը թույլ է տալիս շատ ամուր ու էլաստիկ միացություն ստեղծել օգտագործվող մակերեսի հետ: Իսկ հատուկ նախատեսված կվարցաքարի փոշին ապահովում է պահանջվող կարծրությունը և դյուրացնում է հետագա աշխատանքները: Չորանալուց հետո չի ճաքճքում, հեշտությամբ է մշակվում և հղկվում:


ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ. Մածիկը նախատեսված է օգտագործել շինության ներսի և դրսի աշխատանքների համար, փափուկ և պինդ փայտե և փայտյա հումք ունեցող մակերեսների վրա: Մածիկի օգնությամբ կարելի է շտկել մակերեսի նկատելի ոչ մեծ անհարթությունները (մինչև 4մմ. խորությամբ): Լիարժեք արդյունք ստանալու համար նախքան օգտագործելը խորհուրդ է տրվում մակերեսը մաքրել փոշուց, յուղից և այլ աղտոտիչներից:


ԾԱԾԿՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ: Մածիկը 1մմ. հաստությամբ շերտի դեպքում կարող է ծածկել 1մ2/1կգ. ծավալի մակերես: Խորհուրդ չի տրվում մածիկով ստանալ 4մմ. հաստությունը գերազնցող շերտեր: Համեմատաբար մեծ անհարթությունների դեպքում հերթական շերտը խորհուրդ է տրվում պատել նախորդ շերտի չորանալուց հետո` 2-3 ժամ անց:


ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ.Vidaron փայտի Մածիկը խորհուրդ է տրվում պահպանել չոր, հով միջավայրում, փակ վիճակում, +5⁰C ից +30⁰C-ի պայմաններում: Պահպանման ժամկետը 12 ամիս է:


ՏԱՐՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ. Տարայի չափը 200 մգ.:

 amd.

ACRYL-PUTZ FS20. 1,5կգ.

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ. ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ -ը որակյալ մածիկ է, որը ներկայացնում է լեհական «Sniezka» ապրանքանիշը: Այն նախատեսված է վերջնական հարդարման աշխատանքների համար: Բավականին հեշտ է հղկվում և մշակվում, ստեղծում է գերազանց հարթ մակերես: առկա գույնը` ձյունափայլ սպիտակ


ՆԿԱՐԱԳՐՈւԹՅՈւՆԸ. FS20 FINISZ Մածիկը կարելի է արդյունավետ կիրառվել բետոնի, գիպսաստվարաթղթի, սվաղի և այլ մակերեսների վրա: Շնորհիվ` իր մեջ պարունակող պոլիմերային խեժանյութերի և մի շարք այլ հավելանյութերի մածիկը ձեռք է բերել առավել էլաստիկության, ամրություն և կպչողունակություն:


ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ. Մածիկի օգնությամբ շատ կարճ ժամանակահատվածում կարելի է շտկել մակերեսի` պատերի, առաստաղի նկատելի ոչ մեծ անհարթությունները (մինչև 5մմ. խորությամբ) և նախապատրաստել վերջնական ներկապատման աշխատանքների համար: Լիարժեք արդյունք ստանալու համար նախքան օգտագործելը խորհուրդ է տրվում մակերեսը մաքրել փոշուց, յուղից և այլ աղտոտիչներից: Մածիկը խորհուրդ է տրվում օգտագործել +5⁰C-ի պայմաններում:


ԾԱԾԿՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ: Մածիկի 1կգ /1մ2 ծածկում է 1մմ. հաստության շերտով, կախված աշխատանքի մեթոդից:


ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ FS20 FINISZ մածիկը խորհուրդ է տրվում պահպանել չոր, հով միջավայրում, փակ վիճակում, +5⁰C ից +30⁰C-ի պայմաններում: Պահպանման ժամկետը 12 ամիս է:


ՏԱՐՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸՏարայի չափը 1,5կգ.:

 amd.

ACRYL-PUTZ FS20. 5կգ.

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ. ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ -ը որակյալ մածիկ է, որը ներկայացնում է լեհական «Sniezka» ապրանքանիշը: Այն նախատեսված է վերջնական հարդարման աշխատանքների համար: Բավականին հեշտ է հղկվում և մշակվում, ստեղծում է գերազանց հարթ մակերես: առկա գույնը` ձյունափայլ սպիտակ


ՆԿԱՐԱԳՐՈւԹՅՈւՆԸ. FS20 FINISZ Մածիկը կարելի է արդյունավետ կիրառվել բետոնի, գիպսաստվարաթղթի, սվաղի և այլ մակերեսների վրա: Շնորհիվ` իր մեջ պարունակող պոլիմերային խեժանյութերի և մի շարք այլ հավելանյութերի մածիկը ձեռք է բերել առավել էլաստիկության, ամրություն և կպչողունակություն:


ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ. Մածիկի օգնությամբ շատ կարճ ժամանակահատվածում կարելի է շտկել մակերեսի` պատերի, առաստաղի նկատելի ոչ մեծ անհարթությունները (մինչև 5մմ. խորությամբ) և նախապատրաստել վերջնական ներկապատման աշխատանքների համար: Լիարժեք արդյունք ստանալու համար նախքան օգտագործելը խորհուրդ է տրվում մակերեսը մաքրել փոշուց, յուղից և այլ աղտոտիչներից: Մածիկը խորհուրդ է տրվում օգտագործել +5⁰C-ի պայմաններում:


ԾԱԾԿՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ: Մածիկի 1կգ /1մ2ծածկում է 1մմ. հաստության շերտով, կախված աշխատանքի մեթոդից:


ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ FS20 FINISZ մածիկը խորհուրդ է տրվում պահպանել չոր, հով միջավայրում, փակ վիճակում, +5⁰C ից +30⁰C-ի պայմաններում: Պահպանման ժամկետը 12 ամիս է:


ՏԱՐՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ. Տարայի չափը 5կգ.

 amd.

ACRYL-PUTZ FS20. 8կգ.

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ. ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ -ը որակյալ մածիկ է, որը ներկայացնում է լեհական «Sniezka» ապրանքանիշը: Այն նախատեսված է վերջնական հարդարման աշխատանքների համար: Բավականին հեշտ է հղկվում և մշակվում, ստեղծում է գերազանց հարթ մակերես: առկա գույնը` ձյունափայլ սպիտակ


ՆԿԱՐԱԳՐՈւԹՅՈւՆԸ. FS20 FINISZ Մածիկը կարելի է արդյունավետ կիրառվել բետոնի, գիպսաստվարաթղթի, սվաղի և այլ մակերեսների վրա: Շնորհիվ` իր մեջ պարունակող պոլիմերային խեժանյութերի և մի շարք այլ հավելանյութերի մածիկը ձեռք է բերել առավել էլաստիկության, ամրություն և կպչողունակություն:


ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ. Մածիկի օգնությամբ շատ կարճ ժամանակահատվածում կարելի է շտկել մակերեսի` պատերի, առաստաղի նկատելի ոչ մեծ անհարթությունները (մինչև 5մմ. խորությամբ) և նախապատրաստել վերջնական ներկապատման աշխատանքների համար: Լիարժեք արդյունք ստանալու համար նախքան օգտագործելը խորհուրդ է տրվում մակերեսը մաքրել փոշուց, յուղից և այլ աղտոտիչներից: Մածիկը խորհուրդ է տրվում օգտագործել +5⁰C-ի պայմաններում:


ԾԱԾԿՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ: Մածիկի 1կգ /1մ2ծածկում է 1մմ. հաստության շերտով, կախված աշխատանքի մեթոդից:


ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ FS20 FINISZ մածիկը խորհուրդ է տրվում պահպանել չոր, հով միջավայրում, փակ վիճակում, +5⁰C ից +30⁰C-ի պայմաններում: Պահպանման ժամկետը 12 ամիս է:


ՏԱՐՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ. Տարայի չափը 8կգ.:

 amd.

ACRYL-PUTZ FS20. 17կգ.

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ. ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ -ը որակյալ մածիկ է, որը ներկայացնում է լեհական «Sniezka» ապրանքանիշը: Այն նախատեսված է վերջնական հարդարման աշխատանքների համար: Բավականին հեշտ է հղկվում և մշակվում, ստեղծում է գերազանց հարթ մակերես: առկա գույնը` ձյունափայլ սպիտակ


ՆԿԱՐԱԳՐՈւԹՅՈւՆԸ. FS20 FINISZ Մածիկը կարելի է արդյունավետ կիրառվել բետոնի, գիպսաստվարաթղթի, սվաղի և այլ մակերեսների վրա: Շնորհիվ` իր մեջ պարունակող պոլիմերային խեժանյութերի և մի շարք այլ հավելանյութերի մածիկը ձեռք է բերել առավել էլաստիկության, ամրություն և կպչողունակություն:


ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ. Մածիկի օգնությամբ շատ կարճ ժամանակահատվածում կարելի է շտկել մակերեսի` պատերի, առաստաղի նկատելի ոչ մեծ անհարթությունները (մինչև 5մմ. խորությամբ) և նախապատրաստել վերջնական ներկապատման աշխատանքների համար: Լիարժեք արդյունք ստանալու համար նախքան օգտագործելը խորհուրդ է տրվում մակերեսը մաքրել փոշուց, յուղից և այլ աղտոտիչներից: Մածիկը խորհուրդ է տրվում օգտագործել +5⁰C-ի պայմաններում:


ԾԱԾԿՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ: Մածիկի 1կգ /1մ2ծածկում է 1մմ. հաստության շերտով, կախված աշխատանքի մեթոդից:


ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ FS20 FINISZ մածիկը խորհուրդ է տրվում պահպանել չոր, հով միջավայրում, փակ վիճակում, +5⁰C ից +30⁰C-ի պայմաններում: Պահպանման ժամկետը 12 ամիս է:


ՏԱՐՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ. Տարայի չափը 17կգ.:

 amd.

ACRYL-PUTZ FS20. 27կգ.

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ. ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ -ը որակյալ մածիկ է, որը ներկայացնում է լեհական «Sniezka» ապրանքանիշը: Այն նախատեսված է վերջնական հարդարման աշխատանքների համար: Բավականին հեշտ է հղկվում և մշակվում, ստեղծում է գերազանց հարթ մակերես: առկա գույնը` ձյունափայլ սպիտակ


ՆԿԱՐԱԳՐՈւԹՅՈւՆԸ. FS20 FINISZ Մածիկը կարելի է արդյունավետ կիրառվել բետոնի, գիպսաստվարաթղթի, սվաղի և այլ մակերեսների վրա: Շնորհիվ` իր մեջ պարունակող պոլիմերային խեժանյութերի և մի շարք այլ հավելանյութերի մածիկը ձեռք է բերել առավել էլաստիկության, ամրություն և կպչողունակություն:


ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ. Մածիկի օգնությամբ շատ կարճ ժամանակահատվածում կարելի է շտկել մակերեսի` պատերի, առաստաղի նկատելի ոչ մեծ անհարթությունները (մինչև 5մմ. խորությամբ) և նախապատրաստել վերջնական ներկապատման աշխատանքների համար: Լիարժեք արդյունք ստանալու համար նախքան օգտագործելը խորհուրդ է տրվում մակերեսը մաքրել փոշուց, յուղից և այլ աղտոտիչներից: Մածիկը խորհուրդ է տրվում օգտագործել +5⁰C-ի պայմաններում:


ԾԱԾԿՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ: Մածիկի 1կգ /1մ2ծածկում է 1մմ. հաստության շերտով, կախված աշխատանքի մեթոդից:


ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ FS20 FINISZ մածիկը խորհուրդ է տրվում պահպանել չոր, հով միջավայրում, փակ վիճակում, +5⁰C ից +30⁰C-ի պայմաններում: Պահպանման ժամկետը 12 ամիս է:


ՏԱՐՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ. Տարայի չափը 27կգ.:

 amd.

ACRYL-PUTZ® FX23 0,5լ.

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ. ACRYL-PUTZ® FX 23 FLEX -ը որակյալ մածիկ է, որը ներկայացնում է լեհական «Sniezka» ապրանքանիշը: Այն նախատեսված է վերջնական օգտագործման համար: Մածիկը իր մեջ պարունակում է ապակու մանրաթելեր և պոլիմերային հատուկ խեժ որոնք գերազանց կպչողունակություն է հաղորդում նրան (չորանալուց հետո մանրաթելային կառուցվածքը տեսանելի է դառնում անզեն աչքով): Մածիկը` շնորհիվ որակյալ հավելումների, չորանալուց հետո կազմում է բավականին ամուր, թափանցիկ, էլաստիկ միացություն օգտագործվող մակերեսի հետ:


ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ. FX23 Մածիկը կարելի է շատ արդյունավետ կիրառվել շինության դրսի և ներսի աշխատանքներում` բետոնի, գիպսաստվարաթղթի, սվաղի, փայտե հումք ունեցող, և այլ մակերեսների վրա: Շնորհիվ բարձր էլաստիկության և առաձգականության մածիկը կարելի է օգտագօրծել շին. մակերեսների ճաքալցման աշխատանքների համար (մինչև 5մմ խորությամբ ճեղքերը ծածկում է առանց ամրացնող երիզի կիրառմամբ):


ԾԱԾԿՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ: Մածիկի 1,3կգ /1մ2 ծածկում է 1մմ. հաստության շերտով:  Լիարժեք արդյունք ստանալու համար նախքան օգտագործելը խորհուրդ է տրվում մակերեսը մաքրել փոշուց, յուղից և այլ աղտոտիչներից: Մածիկը խորհուրդ է տրվում օգտագործել +5⁰C-ի պայմաններում:


ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ.FX 23 FLEX մածիկը խորհուրդ է տրվում պահպանել չոր, հով միջավայրում, փակ վիճակում, +5⁰C ից +30⁰C-ի պայմաններում: Պահպանման ժամկետը 12 ամիս է:


ՏԱՐՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ. Տարայի չափը 0,5կգ.:

 amd.

ACRYL-PUTZ® FX23 1,4լ.

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ. ACRYL-PUTZ® FX 23 FLEX -ը որակյալ մածիկ է, որը ներկայացնում է լեհական «Sniezka» ապրանքանիշը: Այն նախատեսված է վերջնական օգտագործման համար: Մածիկը իր մեջ պարունակում է ապակու մանրաթելեր և պոլիմերային հատուկ խեժ որոնք գերազանց կպչողունակություն է հաղորդում նրան (չորանալուց հետո մանրաթելային կառուցվածքը տեսանելի է դառնում անզեն աչքով): Մածիկը` շնորհիվ որակյալ հավելումների, չորանալուց հետո կազմում է բավականին ամուր, թափանցիկ, էլաստիկ միացություն օգտագործվող մակերեսի հետ:


ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ. FX23 Մածիկը կարելի է շատ արդյունավետ կիրառվել շինության դրսի և ներսի աշխատանքներում` բետոնի, գիպսաստվարաթղթի, սվաղի, փայտե հումք ունեցող, և այլ մակերեսների վրա: Շնորհիվ բարձր էլաստիկության և առաձգականության մածիկը կարելի է օգտագօրծել շին. մակերեսների ճաքալցման աշխատանքների համար (մինչև 5մմ խորությամբ ճեղքերը ծածկում է առանց ամրացնող երիզի կիրառմամբ):


ԾԱԾԿՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ: Մածիկի 1,3կգ /1մ2 ծածկում է 1մմ. հաստության շերտով:  Լիարժեք արդյունք ստանալու համար նախքան օգտագործելը խորհուրդ է տրվում մակերեսը մաքրել փոշուց, յուղից և այլ աղտոտիչներից: Մածիկը խորհուրդ է տրվում օգտագործել +5⁰C-ի պայմաններում:


ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ.FX 23 FLEX մածիկը խորհուրդ է տրվում պահպանել չոր, հով միջավայրում, փակ վիճակում, +5⁰C ից +30⁰C-ի պայմաններում: Պահպանման ժամկետը 12 ամիս է:


ՏԱՐՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ. Տարայի չափը1,4 կգ.:

 amd.

ACRYL-PUTZ LT22 4լ.

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ. ACRYL-PUTZ® LT22 LIGHT -ը որակյալ մածիկ է, որը ներկայացնում է լեհական «Sniezka» ապրանքանիշը: LT22 LIGHT -ը նորագույն տեխնոլոգիաներով վերազինված, վերջին սերնդի մածիկ է, որը նորույթ է լեհական շուկայում:  Այն ունի գեր թեթև քաշ (խտությունը 0.4 գ/սմ ³) և շատ արագ չորանում է: Անփոխարինելի միջոց է շինության դժվարամատչելի մակերեսներում օգտագործելու համար: Անփոխարինելի է նաև շինության տարբեր մակերեսների ճաքալցման աշխատանքներ կատարելու համար: Գերազանց լրացնում է քերծվածքները, վերացնում է բոլոր տեսակի խախտումներ: Առկա գույներ: սպիտակ.


ՆԿԱՐԱԳՐՈւԹՅՈւՆԸ. LT 22 LIGHT Մածիկը կարելի է արդյունավետ կիրառվել շինության պատերին առաստաղին գիպսաստվարաթղթե մակերեսներին: Կարելի է կիրառել նաև գաջի, փայտի և պոլիստիրոլե հումք ունեցող մակրեսների վրա: Արագ չորացող այս մածիկով հատկապես խորհուրդ է տրվում վերացնել տարբեր տեսակի թերություններ, որոնք պահանջում են արագ վերականգնում: Մակերեսը LT 22 LIGHT մածիկով պատելուց արդեն 2 ժամ անց կարելի է սկսել ներկապատման աշխատանքներ:


ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ. Մածիկի օգնությամբ կարելի է շտկել մակերեսի նկատելի ոչ մեծ անհարթությունները (մինչև 5մմ. խորությամբ): Լիարժեք արդյունք ստանալու համար նախքան օգտագործելը խորհուրդ է տրվում մակերեսը մաքրել փոշուց, յուղից և այլ աղտոտիչներից: Մածիկը խորհուրդ է տրվում օգտագործել +5⁰C ից +30⁰C-ի պայմաններում:


ԾԱԾԿՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ: Մածիկի 1կգ /1մ2 ծածկում է 1մմ. հաստության շերտով: Չորություն նկատելու դեպքում մածիկը կարելի է լուծել մի փոքր մաքուր ջրով:


ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ.LT 22 LIGHT մածիկը խորհուրդ է տրվում պահպանել չոր, հով միջավայրում, փակ վիճակում, +5⁰C ից +30⁰C-ի պայմաններում: Պահպանման ժամկետը 12 ամիս է:


ՏԱՐՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸՏարայի չափը 4լ.

 amd.

ACRYL-PUTZ LT22 750մլ.

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ. ACRYL-PUTZ® LT22 LIGHT -ը որակյալ մածիկ է, որը ներկայացնում է լեհական «Sniezka» ապրանքանիշը: LT22 LIGHT -ը նորագույն տեխնոլոգիաներով վերազինված, վերջին սերնդի մածիկ է, որը նորույթ է լեհական շուկայում:  Այն ունի գեր թեթև քաշ (խտությունը 0.4 գ/սմ ³) և շատ արագ չորանում է: Անփոխարինելի միջոց է շինության դժվարամատչելի մակերեսներում օգտագործելու համար: Անփոխարինելի է նաև շինության տարբեր մակերեսների ճաքալցման աշխատանքներ կատարելու համար: Գերազանց լրացնում է քերծվածքները, վերացնում է բոլոր տեսակի խախտումներ: Առկա գույներ: սպիտակ.


ՆԿԱՐԱԳՐՈւԹՅՈւՆԸ. LT 22 LIGHT Մածիկը կարելի է արդյունավետ կիրառվել շինության պատերին առաստաղին գիպսաստվարաթղթե մակերեսներին: Կարելի է կիրառել նաև գաջի, փայտի և պոլիստիրոլե հումք ունեցող մակրեսների վրա: Արագ չորացող այս մածիկով հատկապես խորհուրդ է տրվում վերացնել տարբեր տեսակի թերություններ, որոնք պահանջում են արագ վերականգնում: Մակերեսը LT 22 LIGHT մածիկով պատելուց արդեն 2 ժամ անց կարելի է սկսել ներկապատման աշխատանքներ:


ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ. Մածիկի օգնությամբ կարելի է շտկել մակերեսի նկատելի ոչ մեծ անհարթությունները (մինչև 5մմ. խորությամբ): Լիարժեք արդյունք ստանալու համար նախքան օգտագործելը խորհուրդ է տրվում մակերեսը մաքրել փոշուց, յուղից և այլ աղտոտիչներից: Մածիկը խորհուրդ է տրվում օգտագործել +5⁰C ից +30⁰C-ի պայմաններում:


ԾԱԾԿՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ: Մածիկի 1կգ /1մ2 ծածկում է 1մմ. հաստության շերտով: Չորություն նկատելու դեպքում մածիկը կարելի է լուծել մի փոքր մաքուր ջրով:


ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ.LT 22 LIGHT մածիկը խորհուրդ է տրվում պահպանել չոր, հով միջավայրում, փակ վիճակում, +5⁰C ից +30⁰C-ի պայմաններում: Պահպանման ժամկետը 12 ամիս է:


ՏԱՐՈՂՈւՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸՏարայի չափը 750մլ.

 amd.

ACRYL-PUTZ LT22 250մլ.

PRODUCT DESCRIPTION: ACRYL-PUTZ® LT22 LIGHT- Superlight and fast-drying finish putty. LT22 LIGHT is a ready-to-use finish putty of broad spectrum of applications. It is particularly recommended to fill in scratches, fractures, cracks and perform joints regardless of the kind of surface.


APPLICATION: LT 22 LIGHT is designed for fixing walls, ceilings and plaster cardboard panels. It is also excellent for moulding made of gypsum and polystyrene as well as wood. Superlight LT22 LIGHT is a ultramodern finish putty – the novelty on Polish market. It is light enough (density 0,4 g/cm³). Thanks to its superlight weight it has special physicochemical properties. Smoothening-down works are to be carried out at the air and surface temperature from +5ºC to +30ºC. Putty is to be applied by stainless steel float by pressing so that the putty fills in a crack carefully and stick to its sides. In the event of massive roughness the application is to be repeated after the previous layer has thickened or by ‘wet to wet’ method. Dry surfaces are to be grinned by sandpaper or net and dedusted and painted (recommended sandpaper – 150) After the works have been completed it is necessary to wash the tools by water. Available colours: white.


SURFACE PREPARATION: Soothing-down surface must be solid, dry, dust, grease and contamination free. Very absorptive and weak surfaces must be primed by ACRYL-PUTZ® GU40 POLYMER UNIVERSAL PRIMER or ACRYL-PUTZ® GP41 DEEP PENETRATING POLYMER PRIMER, depending on surface absorptiveness degree. Metal elements must be primed by anticorrosive base. Product preparation: In the event of too dry consistency it is recommended to add small amount of pure water. Fast-drying: LT22 LIGHT it is highly recommended to fill in any kind of fractures which require fast repair. It can be painted just after two hour after application. Caution: Paint only after drying. In the event of using solvent paints, wait 24 to 48 hours before application.


EFFICIENCY: Depending on the layer thickness – around 1 l/m² with 1mm. layer thickness.


WAY OF OBSERVING: LT 22 LIGHT is recommended to observe in dry, breezy areas, in closed condition, not less then +5⁰C to +30⁰C. Shelf life is 12 months.


CONTAINER: 250 ml.

 amd.
Զամբյուղը դատարկ է