Օգտագործման պայմաններ


Անձնական տվյալները, որոնք Դուք լրացնում եք մեր կայքում, օգտագործվում են արված պատվերները կատարելու ինչպես նաև հետագայում Ձեզ հետաքրքիր առաջարկներ ուղարկելու  համար:

Պատվեր կատարելիս Ձեզ անհրաժեշտ է տրամադրել հետևյալ ինֆորմացիան.

Անուն/Ազգանուն/Հայրանուն

Բնակության հասցե

Առաքման հասցե

Հեռախոսահամար

Էլ.հասցե

Կրեդիտային քարտի համարը և քարտի վավերականության ժամկետի մասին տեղեկություններ:

Ընկերությունը երաշխավորում է Ձեր կողմից տրամադրվող անձնական տվյալների գաղտնիությունն ու պաշտպանությունը «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն:

Գրանցվելով Կայքում, ինչպես նաև ցանկացած այլ ձևով Կայքում ապրանքի պատվեր իրականացնելով՝ Դուք տալիս եք Ձեր լրիվ և անվերապահ համաձայնությունը Ընկերությանը՝ իրականացնելու Ձեր կողմից տրամադրված անձնական տվյալների մշակում կատարելու համար: Դուք համաձայնվում եք նաև, որ Ընկերությունն իրավունք ունի իր պատասխանատվությամբ և հայեցողությամբ Ձեր անձնական տվյալների մշակումը հանձնարարել ցանկացած երրորդ անձի՝ երաշխավորելով դրանց գաղտնիությունն ու պաշտպանությունը: