Reports 2022

«Էքստերիեր Գրուպ» ՍՊԸ անկախ աուդիտորական եզրակացությամբ տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները 2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ: